باز هم حادثه در جاده های خراسان جنوبی/تریلی جان ۵ شتر را گرفت

باز هم حادثه در جاده های خراسان جنوبی/تریلی جان ۵ شتر را گرفت
برخورد شتر
همچنین ببینید
خودرو سواری پیرمرد ۶۲ ساله را زیر گرفت
تصادف رانندگی در مقابل ساختمان دادگستری تبریز جان عابر 60 ساله را گرفت
مجروح حادثه تیراندازی خیابان اشراقی تهران فوت کرد
مجروح حادثه تیراندازی خیابان اشراقی فوت کرد
«جاده مرگ» دوبانده می شود

تازه های اخبار