کمربند ایربگ دار

کمربند ایربگ دار

به گزارش ساعت 24 این ابکار به دلیل علاقه این مبتکر در دانشگاه نکنولوژی دلف در هلند برای جلوگیری از صدمات جسمی به سالمندان و کاهش هزینه درمان و رنج این افراد است.این کمربند به تجهیزات حساسی مجهز است که تغییر تعادل افراد را تشخیص داده و پیش از برخورد افراد به زمین در محل کمر و لگن باز شده و فشار وارد آمده از سوی بدن به زمین را کاهش می دهد.این کمربنددر حال طی مراحل آزمایشی است و در حال حاضر در خانه های سالمندان در برخی نقاط اروپا به اراد سالمند داده شده تا بصورت عملی آزمایش شود.به گفته مقامات مسئول یکی از معضلات سالمندان زمین خوردن و وارد آمدن صدمه به نقاط حساس استخوان است که به سختی درمان شده و علاوه بر درد و رنج بسیار هزینه نیز دارد.این کمربند که واک ایربگ نام گذاری شده در صورت طی مراحل آزمایش و موفقیت به گفته مسئولان مربوطه تا یکسال دیگر در بازار عرضه می شود.

همچنین ببینید
ایربگ از کلاه ایمنی معمولی برای موتور سوارها ایمن تر است
تصاویر مدل پالتو زنانه ساده و کمربند دار با جنس حوله ای

تازه های سرگرمی