رفتار تهاجمی همستر

1)اگر همستر شما تا به حال در پت شاپ ها یا مکان زندگی قبلی خود در دست گرفته نشده است وقتی که شما سعی میکنید آن را بقل کنید از شما میترسد.واکنش طبیعی همسترها در ترس گاز گرفتن است.

2)همسترها زیاد میخوابند.اگر شما آن ها را سریع بیدار کنید یا وقتی که خوابند آن ها را بقل کنید ممکن است گاز بگیرند.

3)اگر شما سعی کنید که دو همستر را که در حال دعوا هستند را از هم جدا کنید ممکن است شما را گاز بگیرند و متوجه آن نشوند.

4)وقتی همستر شما گرسنه است و دست شما بوی غذا را میدهد ممکن است شما را گاز بگیرد.

همچنین ببینید
تاثیر رفتار پدر بر اعضای خانواده
رفتار با کودک، نادیده گرفتن/ صدای دکتر
مدیریت رفتار، در کودکان/ صدای دکتر
تهدید سلامت همستر با برخی بیماری ها
اهمیت رفتار صحیح با موها
گیراتر شدن مغز نوزاد با رفتار مهربانانه
طلاق، بر رفتار کودکان، چه اثراتی دارد؟
چگونه با کودک عزادار، رفتار کنیم؟
تاثیر طلاق بر رفتار کودکان
فرزند دوم و رفتار با فرزند اول، می دانید؟

تازه های سلامت