رفتار تهاجمی همستر

1)اگر همستر شما تا به حال در پت شاپ ها یا مکان زندگی قبلی خود در دست گرفته نشده است وقتی که شما سعی میکنید آن را بقل کنید از شما میترسد.واکنش طبیعی همسترها در ترس گاز گرفتن است.

2)همسترها زیاد میخوابند.اگر شما آن ها را سریع بیدار کنید یا وقتی که خوابند آن ها را بقل کنید ممکن است گاز بگیرند.

3)اگر شما سعی کنید که دو همستر را که در حال دعوا هستند را از هم جدا کنید ممکن است شما را گاز بگیرند و متوجه آن نشوند.

4)وقتی همستر شما گرسنه است و دست شما بوی غذا را میدهد ممکن است شما را گاز بگیرد.

همچنین ببینید
وابستگی بچه ها به والدین، رفتار مناسب
لجبازی کودک 2 ساله، رفتار بهتر
شیشه خوردن کودک، رفتار بچه گانه!/ صدای دکتر
پارگی زودرس کیسه آب، چگونه رفتار کنیم؟
چگونگی رفتار با کودک خجالتی، توجه!
رفتار عجیب در تمرین استقلال؛ ستاره ای که دوست دارد جدا شود
رفتار با کودک بهانه گیر، چگونه باشد؟
رفتار با همکاران در محیط کاری
افسردگی بعد از زایمان، چطور رفتار کنیم؟
رفتار مردان در بارداری، چرا عصبانیه؟

تازه های سلامت