ردیف سکه ها (معمای المپیادی)

,[categoriy]

ردیف سکه ها (معمای المپیادی) -آکاردیف سکه ها (معمای المپیادی) -آکا

آکاایران: ردیف سکه ها (معمای المپیادی)

آکاایران: معمای ردیف سکه ها

به گزارش آکاایران: تعدادی سکه داریم و می خواهیم آنها را با شرایطی خاص در یک ردیف بچینیم.

می خواهیم 10 عدد سکه را طوری در یک ردیف قرار دهیم که هیچ دو سکه مجاوری به رو نباشد. این کار به چند صورت امکان پذیر است؟

الف) 100

ب) 121

ج) 144

د) 243

هـ) 256

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای المپیادی: ردیف سکه ها

گزینه (ج) صحیح است.

فرض کنید an تعداد روشهای چیدن n سکه در یک ردیف باشد که هیچ دو سکه ی مجاوری به رو نباشد.

ادعا می کنیم که

an=an-1+an-2

برای اثبات توجه کنید اگر اولین سکه به پشت باشد، n-1 سکه بعدی به an-1 طریق می تواند چیده شوند.

اما اگر اولین سکه به رو گذاشته شود، سکه مجاور آن باید حتما به پشت باشد و n-2 سکه بعدی به an-2 روش می توانند قرار بگیرند.

حال با توجه به اینکه  a1=2  و  a2=3 به آسانی نتیجه می شود  a10=144

,[categoriy]
همچنین ببینید
معمای برداشتن لنگه جوراب ها - مجله تصویر زندگی
معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!
حل معمای استون هنج؛ کشف بنای 5600 ساله
معمای پریان دریا در تاریخ
معمای عجیب فلج شدن دو برادر با غروب خورشید و سالم شدن با طلوع خورشید
معمای عجیب دو برادر که با غروب آفتاب فلج می شوند!
معمای شئ مرموزی که از آسمان به زمین افتاد!
حمید گودرزی برای اولین بار درباره جدایی از همسرش ماندانا دانشور گفت /معمای مرگ خانواده پزشک تبریزی مشکل تر می‌شود
حمید گودرزی برای اولین بار درباره جدایی از همسرش ماندانا دانشور گفت /معمای مرگ خانواده پزشک تبریزی مشکل تر می‌شود
حمید گودرزی برای اولین بار درباره جدایی از همسرش ماندانا دانشور گفت /معمای مرگ خانواده پزشک تبریزی مشکل تر می‌شود

تازه های سرگرمی