ردیف سکه ها (معمای المپیادی)

,[categoriy]

ردیف سکه ها (معمای المپیادی) -آکاردیف سکه ها (معمای المپیادی) -آکا

آکاایران: ردیف سکه ها (معمای المپیادی)

آکاایران: معمای ردیف سکه ها

به گزارش آکاایران: تعدادی سکه داریم و می خواهیم آنها را با شرایطی خاص در یک ردیف بچینیم.

می خواهیم 10 عدد سکه را طوری در یک ردیف قرار دهیم که هیچ دو سکه مجاوری به رو نباشد. این کار به چند صورت امکان پذیر است؟

الف) 100

ب) 121

ج) 144

د) 243

هـ) 256

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای المپیادی: ردیف سکه ها

گزینه (ج) صحیح است.

فرض کنید an تعداد روشهای چیدن n سکه در یک ردیف باشد که هیچ دو سکه ی مجاوری به رو نباشد.

ادعا می کنیم که

an=an-1+an-2

برای اثبات توجه کنید اگر اولین سکه به پشت باشد، n-1 سکه بعدی به an-1 طریق می تواند چیده شوند.

اما اگر اولین سکه به رو گذاشته شود، سکه مجاور آن باید حتما به پشت باشد و n-2 سکه بعدی به an-2 روش می توانند قرار بگیرند.

حال با توجه به اینکه  a1=2  و  a2=3 به آسانی نتیجه می شود  a10=144

,[categoriy]
همچنین ببینید
عکس: بازیگران «معمای شاه» قبل و بعد از گریم
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +تصویر/ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +تصویر/ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +تصویر/ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +عکس /ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +عکس /ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
زن باردار با دیدن این مرد قوی هیکل بچه اش سقط شد! +عکس /ابی، داریوش و گوگوش به معمای شاه می‌آیند!
معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه -
معمای بچه نهم چه می کند ؟
معمای برداشتن لنگه جوراب ها - مجله تصویر زندگی

تازه های سرگرمی