درگیری بین مشتری و کارمندان رستوران

چرا با هم همکاری نمی کنیم؟

شاید سوال دقیق تر این باشد که: اصلاً برای چه باید همکاری کنیم؟ چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم. یک استاد ایرانی الاصل آن دانشگاه بازدیدی از دانشگاه را به من پیشنهاد کرد.

همچنین ببینید
درگیری بین مشتری و کارمندان رستوران
درگیری بین مشتری و کارمندان رستوران
تبلیغ رستوران محسن فروزان و همسرش
(تصاویر) از قبرستان های عجیب تا درگیری در میان نمایندگان و رهبران سیاسی و پرواز بالن آرزوها در تصاویر خبری امروز
عکس جدید مهدی پاکدل نسخه بدون ریش در یک رستوران
عجیب ترین روش تنبیه کارمندان یک شرکت در چین
دنیا از دریچه چشم کارمندان مشاغل مختلف
بمب به تراکتور نه گفت؛ در حال مذاکره با پرسپولیس و یک مشتری جدید
بمب به تراکتور نه گفت؛ در حال مذاکره با پرسپولیس و یک مشتری جدید

تازه های سرگرمی