حق بیمه درمان کارگران کجا رفت؟/ تامین اجتماعی: همه خرج درمان شد!

حق بیمه درمان کارگران کجا رفت؟/ تامین اجتماعی: همه خرج درمان شد!

جامعه > سلامت - ایسنا نوشت: بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، 9 بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که 7 بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و 2 بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، بودجه بخش درمانش در سال جاری به 19 هزار میلیارد تومان‌ می‌رسد.

یکی از موارد اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به سرانه درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باز می‌گردد؛ به طوری که معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است در سازمان تامین اجتماعی تمام سرانه درمان بیمه‌ شدگان، صرف درمان آنها نمی‌شود.

دکتر آقاجانی پیش از این تاکید کرده که بر اساس آمارهای رسمی، سازمان تامین اجتماعی در شش ماه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن سهم حوزه درمان بوده، اما از بدهی 4 هزار و 250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ۳۷۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است. بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی تاخیر در دریافت ندارند، ولی 600 بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت یک سال است طلب خود را دریافت نکرده‌اند. این نشان می دهد این سازمان با نبود بودجه مواجه نیست. سهم درمان بیمه شدگان در قانون تامین اجتماعی 9 بیست و هفتم است که متاسفانه این رقم در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود، در حالی که کارگران بیمه شده این سازمان بخش مهم خدمات درمانی خود را از بیمارستان های وزارت بهداشت می‌گیرند.

دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در همین زمینه و درباره ماجرای سهم 9 بیست و هفتمی درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: صورت‌های مالی ما توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سازمان تامین اجتماعی شفاف‌ترین صورت های مالی را منتشر می‌کند؛ بنابراین امکان اینکه ببینند 9 بیست وهفتم کجا هزینه شده کار سختی نیست.

وی افزود: ما مکلف هستیم 7 بیست و هفتم حق درمان را در بخش درمان هزینه کنیم و 2 بیست و هفتم باقی مانده نیز برای دوران بازنشستگی ذخیره می‌شود. بنابراین 7 بیست و هفتم گفته شده عینا بابت درمان هزینه می‌شود و اگر هم مواردی باشد، در محاسبات اکچوئریال در نظر گرفته می‌شود. با اطمینان اعلام می‌کنم در حال حاضر همه سهم 7 بیست و هفتمی سرانه درمان را خرج درمان می‌کنیم.

۴۷۴۷

همچنین ببینید
افزایش پنج برابری تامین آب شرب روستایی
رونمایی از سامانه سرشماری بیمه کارگران ساختمانی مازندران
کشورهای موفق فقط یک بیمه درمانی دارند / ایران 20 بیمه!
صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 18 آذر
صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 18 آذر
صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 18 آذر
صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 18 آذر

تازه های اخبار