نتایج برای :

هیأت انتخاب جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

 • هیات انتخاب جشنواره «چهل چراغ» در بخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی معرفی شدند

  به گزارش سینماپرس، اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلم های تلویزیونی معرفی شدند. سید محمود رضوی، حمید بهمنی، رویا تیموریان، محمدعلی باشه آهنگر و مهدی صباغ زاده از اعضای هیات انتخاب در بخش فیلم های تلویزیونی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند. بازبینی آثار ارسال در این بخش نیز به پایان رسیده و نتیجه آرای هیات انتخاب به دبیرخانه این جشنواره تحویل داده شده است. مجموع فیلم های ارسال شده به دبیرخانه نخستین جشنواره مردمی...

  نمایش کامل
 • معرفی هیات انتخاب پوستر در جشنواره «چهل‌چراغ»

  اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس...

  نمایش کامل
 • هیأت انتخاب جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

  به گزارش سینماپرس، مرتضی رزاق کریمی، همایون امامی، مصطفی دالایی و سهیل کریمی از اعضای هیات انتخاب در بخش فیلم های مستند بلند  نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند.همچنین محسن یزدی، محسن اسلام زاده، اصغر بختیاری، شهروز توکل و دانش اقباشاوی اعضای هیات انتخاب در بخش فیلم های کوتاه مستند را تشکیل می دهند. مجموع فیلم های ارسال شده به دبیرخانه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» ۲۰۱۸ اثر است که  از این تعداد ۴۱۱ اثر متعلق به فیلم های بلند و کوتاه مستند است. بازبینی آثار ارسال در این بخش نیز به پایان رسیده و نتیجه آرای هیات...

  نمایش کامل
 • هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

  به گزارش سینماپرس، اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلمنامه با موضوع امام حسین (ع) معرفی شدند.علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلمنامه هستند. ۱۵۵ اثر به دبیرخانه جشن ارسال شده است. همچنین داوری آثار به پایان رسیده و نتیجه آرا هیات انتخاب به دبیرخانه جش تحویل داده شده است. نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل...

  نمایش کامل
 • هیات انتخاب جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

  به گزارش فرهنگ نیوز ، اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در دو بخش فیلم های مستند بلند و کوتاه معرفی شدند.مرتضی رزاق کریمی، همایون امامی، مصطفی دالایی و سهیل کریمی از اعضای هیات انتخاب در بخش فیلم های مستند بلند  نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند.همچنین محسن یزدی، محسن اسلام زاده، اصغر بختیاری، شهروز توکل و دانش اقباشاوی اعضای هیات انتخاب در بخش فیلم های کوتاه مستند هستند.مجموع فیلم های ارسال شده به دبیرخانه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • فیلمنامه‌های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل‌چراغ» معرفی شدند

  نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند و کوتاه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» اعلام شد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»؛ نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شد. علی اکبر قاضی نظام، رضا مقصودی، حسین مهکام، محمدرضا گوهری و محسن جسور اعضای هیات انتخاب از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۵ فیلمنامه بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره...

  نمایش کامل
 • داوران جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

  به گزارش بولتن نیوز، اعضای هیات داوری نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلم های ویدئویی معرفی شدند.احمدرضا درویش، علیرضا رضاداد، پرویز شیخ طادی، حسین یاری و سید علیرضا علویان از اعضای هیات داوری در بخش فیلم های ویدئویی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند. جزییات مراسم افتتاح «چهل چراغ» مراسم افتتاح نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) فردا ٢١ شهریورماه همزمان با شب عید قربان برگزار می شود. در این...

  نمایش کامل
 • هیأت انتخاب دهمین جشنواره فیلم های ورزشی معرفی شدند

  به گزارش سینماپرس؛ از سوی دبیر جشنواره هیئت انتخاب دهمین جشنواره فیلم های ورزشی معرفی شدند ،که اعضای هیئت انتخاب به ترتیب الفبا عبارتند از: مجید رضا بالا، علی رویین تن، سیمون سیمونیان، محسن علی اکبری و محمد مختاری.این جشنواره که هرساله زیرنظر فدراسیون جهانی Ficts برگزار می شود امسال در ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) در شهر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد و هر ساله آثار ورزشی ۱۱۴ کشور در بخش های سینمایی، تلویزیونی، مستند، تیزر و وله در این جشنواره به داوری گذاشته می شود. دبیر خانه ی این جشنواره در ایران تا ۱۰ مهر فیلم های ورزشی تولید شده در ۴ سال...

  نمایش کامل
 • اعلام اسامی هیئت داوری جشنواره «چهل چراغ» در بخش فیلمهای ویدیویی

  به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، اعضای هیئت داوری نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلم های ویدئویی معرفی شدند. احمدرضا دوریش، علیرضا رضاداد، پرویز شیخ طادی، حسین یاری و سید علیرضا علویان از اعضای هیات داوری در بخش فیلم های ویدئویی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» هستند. مراسم افتتاح نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع زندگی امام حسین (ع) فردا 21 شهریورماه در تالار همایش های کوثر واقع در میدان فلسطین جنب مسجد امام صادق(ع) برگزار می...

  نمایش کامل
 • معرفی هیأت انتخاب بخش داستانی جشنواره فیلم «وحدت اسلامی»

  به گزارش سینماپرس، طی احکام جداگانه ای از سوی هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره فیلم «وحدت اسلامی» اعضای هیات انتخاب بخش داستانی این جشنواره معرفی شدند.جهانگیر الماسی، حبیب الله بهمنی و احمد کاوری آثار بخش مسابقه داستانی جشنواره فیلم «وحدت اسلامی» را انتخاب می‌کنند. ۱۳۱ فیلم کوتاه و نیمه بلند و ۴۴ فیلم بلند داستانی به دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» رسیده است. اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و به دبیری هاشم میرزاخانی همزمان با هفته وحدت و سی امین اجلاس بین المللی وحدت...

  نمایش کامل
 • فیلم‌های سینمایی بخش رقابتی جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند

  به گزارش سینماپرس به نقل از ستاد خبری جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ»، نام آثار راه یافته به بخش رقابتی فیلم های سینمایی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» اعلام شدند. رضا میرکریمی، ابوالفضل جلیلی، محمدرضا شفیعی، فریدون جیرانی و سید ضیاءالدین هاشمی اعضای هیات انتخاب فیلم های سینمایی، از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 12 فیلم سینمایی را برای حضور در بخش رقابتی این رویداد فرهنگی انتخاب کرده اند.«سفیر» به کارگردانی فریبرز صالح، «شب دهم» ساخته جمال شورجه، «دست های خالی» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی،...

  نمایش کامل