نتایج برای :

یک طلا و 2 نقره آزادکاران نوجوان در قهرمانی جهان