نتایج برای :

پرداخت سود سهام دو شركت بورسي در بانک صادرات

 • پرداخت سود سهام دو شركت بورسي در بانک صادرات

  سود سهامداران دو شرکت بيمه كوثر و شهرسازی و خانه سازی باغمیشه مربوط به سال مالی ٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد. ​سود سهامداران دو شرکت بيمه كوثر و شهرسازی و خانه سازی باغمیشه مربوط به سال مالی ٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت هاي بيمه كوثر و  شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، سود سهامداران شركت بيمه كوثر مربوط به پايان سال مالي اسفند...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام شركت بهمن

  سود سهامداران شركت بهمن ليزينگ مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد. سود سهامداران شركت بهمن ليزينگ مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت  و شركت بهمن ليزينگ سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران بيمه سرمد

  سود سهامداران شرکت بيمه سرمد مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود. ​سود سهامداران شرکت بيمه سرمد مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت  بيمه سرمد پرداخت سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام شرکت نفت بهران

  سود سهامداران شرکت نفت بهران مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود. ​سود سهامداران  شرکت نفت بهران مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت نفت بهران پرداخت سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از  ١٧مهرماه سال٩٥...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شركت بهمن ليزينگ در شعب بانک صادرات ایران

  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت  و شركت بهمن ليزينگ سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه بيست و سوم تير ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام شرکت ليا

  سود سهامداران شرکت شركت مواد ويژه ليا مربوط به سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد. ​سود سهامداران شرکت شركت مواد ويژه ليا مربوط به سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت مواد ويژه ليا، سود سهام سال مالي منتهی به پایان مرداد ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شركت شوکوپارس در شعب بانک صادرات ایران

  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت شوکوپارس سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه دوم مردادماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه و سهامداران حقوقی با ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز به شعب این بانک مراجعه و سود...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران سيمان سپاهان توسط شعب بانک صادرات

  به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت سيمان سپاهان سود سهام سال های مالي منتهي به پايان شهريور ماه١٣٩٣ و١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، سيزدهم آذرماه سال٩٥ پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت بيمه سرمد در شعب بانک صادرات

  به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت  بيمه سرمد پرداخت سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از يكم مهرماه سال٩٥ آغاز شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود...

  نمایش کامل
 • سود سهامداران شركت كالسيمين در شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود

  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت كالسيمين سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ١٦ مرداد ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس اين گزارش...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سرمایه گذاری توس گستر

  سود سهامداران شركت سرمایه گذاری توس گستر مربوط به سال مالی منتهی به پایان شهريور ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد. سود سهامداران شركت سرمایه گذاری توس گستر مربوط به سال مالی منتهی به پایان شهريور ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سرمایه گذاری توس گستر سود سهام سال مالي منتهی به...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شركت شوکوپارس در شعب بانک صادرات

  به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت شوکوپارس سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه دوم مردادماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه و سهامداران حقوقی با ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز به شعب...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام بيمه دانا

  سود سهامداران شرکت بيمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود. سود سهامداران شرکت بيمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت بيمه دانا سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک...

  نمایش کامل
 • سود سهامداران شرکت احرار سپاهان در شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد

  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت احرارسپاهان سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ٣٠ مرداد ماه سالجاري پرداخت مي گردد. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام احرار سپاهان

  ​شعب بانک صادرات ایران سود سهامداران شرکت احرارسپاهان مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ را پرداخت مي كنند. ​شعب بانک صادرات ایران سود سهامداران شرکت احرارسپاهان مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ را پرداخت مي كنند.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت احرارسپاهان سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ٣٠ مرداد ماه سالجاري...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت نفت بهران از طریق بانک صادرات

  به گزارش پايگاه خبري اخبار بانک،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت نفت بهران پرداخت سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از امروز( ١٧مهرماه سال٩٥) آغاز شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت كنند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.بر اساس اين گزارش،...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام ماشین سازی اراک

  ​شعب بانک صادرات ایران سود سهامداران شرکت ماشین سازی اراک مربوط به سال مالی منتهی به پايان شهريور ماه ١٣٩٤ را پرداخت مي كنند. ​شعب بانک صادرات ایران سود سهامداران شرکت ماشین سازی اراک مربوط به سال مالی منتهی به پايان شهريور ماه ١٣٩٤ را پرداخت مي كنند.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت ماشین سازی اراک سود سهام سال مالي منتهی به پایان شهريورماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از  روز دوشنبه...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت احرار سپاهان در شعب بانک صادرات

  ​به گزارش اخبار بانک، شعب بانک صادرات ایران سود سهامداران شرکت احرارسپاهان مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ را پرداخت مي كنند. براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت احرارسپاهان سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ٣٠ مرداد ماه سالجاري پرداخت مي گردد. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران ماشین سازی اراک در شعب بانک صادرات

  به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت ماشین سازی اراک سود سهام سال مالي منتهی به پایان شهريورماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از  روز دوشنبه اول شهريور ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت بيمه سرمد در شعب بانک صادرات ایران

  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و  شرکت بيمه سرمد سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز دوشنبه ٢٥ مرداد ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهام شوکوپارس

  سود سهامداران شرکت شوکوپارس"ذغشوکو" مربوط به سال مالی منتهی به اسفندماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد. سود سهامداران شرکت شوکوپارس"ذغشوکو" مربوط به سال مالی منتهی به اسفندماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي گردد.به گزارش اعتدال،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت شوکوپارس سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت کالسیمین در شعب بانک صادرات

  به گزارش اخبار بانک، براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت كالسيمين سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ١٦ مرداد ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس اين گزارش پرداخت...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود شرکت خاک چینی در شعب بانک صادرات

  به گزارش اخبار بانک، براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت صنایع خاک چینی سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهارشنبه، سوم شهريور ماه سالجاري شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس اين گزارش پرداخت...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت سبحان دارو در شعب بانک صادرات

  به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سبحان دارو  سود سهام  سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه، اول ديماه سال٩٥ پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام...

  نمایش کامل
 • پرداخت سود سهامداران شرکت سبحان دارو

  سود سهامداران شرکت سبحان دارو مربوط به سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه ٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود. براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سبحان دارو  سود سهام  سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه، اول ديماه سال٩٥ پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک...

  نمایش کامل