نتایج برای :

نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی عکس

 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی+عکس

  پایگاه خبری ریشه:  این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.  نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد. داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد. او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند. در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند. به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد. مدیران شرکت مستقل...

  نمایش کامل
 • عکس: تبلیغ متفاوت علیه نژادپرستی

  تصویری از تبلیغ متفاوت علیه نژادپرستی رادر آمریکا...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • نیل برگر علیه نژادپرستی آمریکایی

  به گزارش جام جم آنلاین، این کمدی اجتماعی ضد تبعیض نژادی، نسخه دوباره سازی شده یک فیلم پرفروش فرانسوی است.نسخه فرانسوی «دست نیافتنی ها» در سال 2011 به روی پرده سینماهای فرانسه رفت و فروش بسیار بالایی در جدول گیشه نمایش کرد.داستان فیلم در باره آریستوکراتی با بازی فرانسیس کلوزو ستاره سرشناس سینما بود، که دیدگاه هایی ضد سیاه پوستان دارد.او پس از یک تصادف سخت، معلول می شود و باید با یک پرستار سیاه پوست پرحرف و بداخلاق سروکله بزند.در طول داستان فیلم، تضاد و درگیری این دو تبدیل به دوستی می شود و آریستوکرات داستان فیلم، دیدگاهی مثبت نسبت به سیاهان پیدا می کند.به نوشته ورایتی، در نسخه انگلیسی زبان فیلم برایان کرانستن و کوین هارت در نقش دو کاراکتر اصلی ماجرا بازی خواهند کرد.مدیران شرکت مستقل فیلم...

  نمایش کامل
 • عکس های جدید کایا برگر سوپر مدل 14 ساله روی مجله پاپ

  کایا برگر Kaia gerber سوپر مدل 14 ساله ای است که به دلیل شباهت بسیاری که با مادرش دارد به شهرت رسیده است. مادر او سیندی کرافورد Cindy Crawfordیکی از مشهورترین مدل ها در دنیای مد است. جدیدترین عکس های کایا برگر سوپر مدل 14 ساله روی مجله پاپ کایا گربر "Kaia gerber " سوپر مدل 14 ساله ای است که شباهت ظاهری فوق العاده ای با مادرش یعنی سوپر مدل مشهور، سیندی کرافورد " Cindy Crawford " دارد. او به تازگی عکس های زیبایی برای مجله پاپ pop گرفته است که در ادامه آنها را ملاحظه می فرمایید. مجله پاپ Pop هم یکی دیگر از مجلات دنیای مد و فشن است. کایا برگر Kaia gerber سوپر مدل 14 ساله روی مجله پاپ Pop -...

  نمایش کامل
 • اعتراض بانوی شماره یک تنیس جهان به نژادپرستی در آمریکا (عکس)

  به گزارش جام جم آنلاین ، در حالی نژادپرستی در آمریکا و تحقیر سیاه پوستان ادامه دارد سره نا ویلیامز بانوی شماره یک و سیاه پوست دنیای تنیس در شبکه اجتماعی خود نوشت: «دیگر سکوت نمی‌کنم امروز برای رفتن به یک جلسه، از برادرزاده ۱۸ ساله‌ام که تاکید می کنم سیاهپوست است، خواستم رانندگی کند تا در مسیر با موبایلم کمی کار کنم. در راه ماشین پلیس دیدم و سریع به عقربه سرعت نگاه کردم تا مطمئن شوم سرعتمان مجاز است. بعدشم اون ویدئوی وحشتناک اومد به ذهنم که پلیس جلوی چشمای یک زن، به نامزدش شلیک کرد. اگر اتفاقی برای برادرزاده من می‌افتاد، هرگز خودم را نمی‌بخشیدم. او بی‌گناه است، مثل همه سیاه پوست های دیگر آمریکایی.» ویلیامز با این پیام اعتراض خود را...

  نمایش کامل
 • تیراندازی اورلاندو، نژادپرستی و پوپولیسم را در آمریکا و اروپا تقویت می‌کند

  به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه به باشگاه شبانه در اورلاندو، یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد آمریکایی نسبت به تاثیر این حمله در تقویت نژادپرستی و پوپولیسم در این کشور و اروپا هشدار داد.حمله روز یکشنبه فرد مسلح به باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو آمریکا سبب کشته شدن 50 نفر و زخمی شدن 53 تن دیگر شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که فرد ضارب «عمر متین» شهروند آمریکایی با اصالت افغانستانی بوده و پدر و مادر او افغانستانی و مسلمان بوده‌اند. در برخی خبرها آمده بود که فرد ضارب پیش از حمله به باشگاه شبانه، بر بیعت و وابستگی خود به داعش تاکید کرده بود. همانطور که انتظار می‌رفت در واکنش...

  نمایش کامل
 • «جان برگر» نویسنده برنده بوکر درگذشت

  به گزارش ستاره ها؛ جان برگر نویسنده برنده جایزه «بوکر» با آثاری همچون «شیوه‌های دیدن» «نقاش دوران ما» و «G» در 90 سالگی درگذشت. این رمان‌نویس در تغییر نگاه یک نسل در درک آنان از هنر تاثیرگذار بود.   برگر با تحریر کتاب «شیوه‌های دیدن» تاثیر بسزایی بر درک هنرهای بصری گذاشت.  تلویزیون بی‌بی‌سی در سال 1972 مجموعه سریالی را بر اساس این کتاب خلق کرد. سایمن مک‌برنی هنرپیشه و کارگردان در واکنش به درگذشت برگر در حساب توییتری خود نوشت:"جان برگر شنونده، نگرش دهنده، شاعر، نقاش، غیب‌گو، راهنمای من، فیلسوف...

  نمایش کامل