نتایج برای :

فرآورش بیش از 11میلیارد مترمکعب گاز در پارس‌جنوبی