نتایج برای :

روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • روزبرگ قهرمان مسابقات مونزا شد

  به گزارش بولتن نیوز، در ادامه رقابت‌های فرمول یک قهرمانی جهان و در چهاردهمین گرندپری در پیست مونزا ایتالیا، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس موفق شد با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 28 ثانیه و 89 هزارم ثانیه سریع‌تر از سایر رقیبانش از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.پس از این راننده آلمانی، لوئیس همیلتون بریتانیایی که در دور تعیین خط در جایگاه اول قرار داشت در مکان دوم ایستاد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری با 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در مکان سوم ایستاد. در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان 14 مرحله، همیلتون بریتانیایی با 250 امتیاز صدرنشین است،...

  نمایش کامل
 • نیکو روزبرگ قهرمان فرمول یک، بازنشسته شد

  قهرمان آلمانی فرمول یک در اقدامی عجیب از دنیای ورزش و اتومبیلرانی...

  نمایش کامل
 • گرندپری ایتالیا همچنان در پیست مونزا برگزار می شود

  پیش‌تز در گزارش‌ها آمده بود، منع قانونی بر سر راه امضای قرارداد رسمی ما بین فرمول یک و پیست مونزا وجود دارد. اما طبق گزارش Autosport، برنی اکلستون رئیس مسابقات فرمول یک و آقای آنجلو استیچی رئیس انجمن مسابقات اتومبیل‌رانی ایتالیا اعلام کردند که این گرندپری باسابقه به‌ جای اینکه به پیست واقع در ایمولا منتقل گردد، در پیست مونزا شهر میلان باقی خواهد ماند.اکلستون در این خصوص عنوان کرد:متأسفانه نمی‌توانیم این توافق را در این محل به‌ طور قانونی امضا کنیم. مهم‌تر از آن این است که بعد از چند ماه مذاکره با وکلایمان به یک توافق دست یافته‌ایم و در حال بررسی تمام جزئیات آن هستیم تا زمانی‌که به انگلستان بازگشتیم آن‌ را امضا و نهایی...

  نمایش کامل
 • روزبرگ فاتح گرندپری مالزی شد

  راننده آلمانی تیم مرسدس به عنوان نفر نخست از خط پایان گرندپری مالزی گذشت.  به گزارش بولتن نیوز، در شانزدهمین رقابت فصل جاری مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک، عصر امروز (یکشنبه) نیکو روزبرگ آلمانی، راننده تیم مرسدس بنز در گرندپری مالزی با ثبت زمان یک ساعت و 55 دقیقه و 48.950 ثانیه فاتح این رقابت شد و به عنوان قهرمانی رسید. دنیل ریکاردو از تیم ردبول با اختلاف 0.488 ثانیه دوم شد و لویس همیلتون از تیم مرسدس هم با اختلاف 8.038 ثانیه نسبت به روزبرگ عنوان سومی را از آن خود کرد. روزبرگ که در دویستمین مسابقه‌اش به بیست‌و‌دومین پیروزی‌ خود رسید، با 273 امتیاز و هشت...

  نمایش کامل
 • همیلتون هت‎تریک کرد و قهرمان شد

  راننده بریتانیایی با رقم زدن یک سه‌گانه فاتح مرحله دهم فرمول یک شد. به گزارش بولتن نیوز؛ لوئیس همیلتون، راننده بریتانیایی تیم مرسدس بنز فاتح مرحله دهم فصل جاری رقابت‌های فرمول یک در پیست «سیلور استون» انگلیس شد.  پس از شروع رقابت در هوایی بارانی و طوفانی، همیلتون تسلط خود بر پیست را حفظ کرد و در نهایت شش ثانیه و 9 صدم ثانیه زودتر از نیکو روزبرگ، هم‌تیمی آلمانی‌اش 52 دور مسابقه را به پایان رساند و قهرمان شد. مکس ورشتاپن هلندی هم در رده سوم ایستاد.همیلتون با این قهرمانی به اولین راننده قهرمان در سه دوره متوالی پیست سیلور استون نام گرفت و در رده دوم جدول کلی راننده‌ها باقی...

  نمایش کامل
 • پدر فلیپه ماسا: او می‌ تواند فصل 2017 در فرمول E یا DTM مسابقه دهد

  بر اساس گزارشات Autoweek، در آخرین هفته‌ی گرندپری ایتالیا در مونزا، فلیپه ماسا اظهار کرد که او در پایان فصل ۲۰۱۶ از مسابقات فرمول یک کناره‌گیری می‌کند اما طبق گفته‌های پدرش آقای لوئیس آنتونیو، هنوز شرکت در مسابقات جهانی استقامت، DTM یا فرمول E از جمله گزینه‌های روی میز هستند. آقای آنتونیو حین مصاحبه با رسانه‌ی برزیلی Sportv گفت:فلیپه می‌تواند در جایی دیگر مسابقه دهد چون او عاشق مسابقه دادن است. بدون شک در رده‌ای عالی با شانس قهرمان شدن مسابقه می‌دهد. گزینه‌هایی از جمله مسابقات WEC ،DTM و فرمول E برای او وجود دارد. او هنوز تصمیم قطعی نگرفته است اما انتخابش خارج از این سه نوع مسابقه نخواهد...

  نمایش کامل
 • برزیل، قهرمان مسابقات والیبال زیر ۲۳ آمریکای جنوبی شد

  تیم والیبال زیر ۲۳ سال برزیل، قهرمان مسابقات آمریکای...

  نمایش کامل