نتایج برای :

راهنمای سفر به آنتالیا

 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است.   عکس های جدید مرجانه گلچین   مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.   این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است.   عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید.   مرجانه گلچین در آنتالیا 1           مرجانه گلچین در آنتالیا 2         از دست ندهید:             مرجانه...

  نمایش کامل
 • ظاهر مرجانه گلچین در آنتالیا

  مرجانه گلچین بازیگر 47 ساله به آنتالیا سفر کرده و عکس هایی به یادگار منتشر کرده است. عکس های جدید مرجانه گلچین مرجانه گلچین با انتشار عکس های جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد. این بازیگر 47 ساله برای شرکت در یک سمینار به آنتالیا ترکیه رفته بود و عکس هایی به یادگار گرفته است. عکس های جدید مرجانه گلچین را در ادامه مشاهده می کنید. مرجانه گلچین در آنتالیا 1 مرجانه گلچین در آنتالیا 2 گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغseemorgh.com/entertainmentمنبع: صفحه شخصی مرجانه گلچین

  نمایش کامل
 • وقوع انفجار در محل اسکان ماهیگیران آنتالیا

  خبرگزاری دولتی ترکیه از وقوع انفجار در آنتالیا خبر داد....

  نمایش کامل
 • تصاویر/ حمله موشکی به آنتالیا

  رسانه‌های ترکیه‌ای از شلیک دو موشک به استان ساحلی آنتالیای ترکیه خبر دادند. رسانه‌های ترکیه‌ای از شلیک دو موشک به استان ساحلی آنتالیای ترکیه خبر دادند.  به گزارش تسنیم،  خبرگزاری دوغان ترکیه از شلیک دو موشک به یک فروشگاه شرکت ماهیگیری در استان جنوبی آنتالیا خبر داد. به گزارش این خبرگزاری با اینحال واقعه مذکور تلفاتی دربر نداشته است.  طبق اخبار منتشر شده این موشکها از منطقه‌ای کوهستانی در بزرگراهی میان آنتالیا و شهر ساحلی کمر شلیک شده‌اند.  این خبرگزاری در ادامه افزود که آمبولانسها و نیروهای ویژه به محل اصابت موشک اعزام شده‌اند.

  نمایش کامل
 • انفجار در «آنتالیا»

  به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، صبح امروز- سه‌شنبه- یک خودروی بمب‌گذاری شده در پارکینگ یک مرکز تجاری در شهر آنتالیا منفجر شد. به دنبال این انفجار، آمبولانس‌ها به سرعت به محل حادثه شتافتند. استاندار آنتالیا می‌گوید احتمال می‌رود این انفجار تنها یک حادثه بوده باشد. وی وجود تلفات انسانی در جریان این حادثه را رد کرده است. در حالی‌که برخی منابع خبری گزارش دادند که به دنبال این انفجار چند نفر کشته و زخمی شدند.

  نمایش کامل
 • حمله مسلحانه در «آنتالیا» ترکیه

  به گزارش ایلنا به نقل از النشره، منابع رسانه‌ای ترکیه از وقوع حمله‌ای مسلحانه در آنتالیا در جنوب این کشور خبر دادند. روزنامه «ملیت» نوشت، یک خودروی نظامی در شهر توریستی آنتالیا هدف حمله‌ای مسلحانه گرفت که در پی آن ۳ سرباز مجروح شده‌اند. جزئیات بیشتری در این‌باره گزارش نشده است.

  نمایش کامل
 • حمله موشکی به «آنتالیا»

  منابع خبری در ترکیه از حمله موشکی به شهر آنتالیا خبر داده‌اند....

  نمایش کامل
 • عکس/ سلفی اصغر فرهادی و همسرش در حاشیه فستیوال فیلم آنتالیا

  اصغر فرهادی، روز (دوم آبان ماه) جایزه یک عمر دستاور هنری پنجاه و سومین دوره فستیوال فیلم آنتالیا را دریافت کرد. بر اساس خبر رسیده، این جایزه را وزیر اموزش و پرورش ترکیه در مراسم اختتامیه این فستیوال به اصغر فرهادى اهدا کرد. فرهادی در جریان برگزاری این فستیوال، یک کلاس پیشرفته یک روزه برگزار کرد که با استقبال بسیار زیادی از سوی فیلمسازان جوان و همچنین فیلمسازان شناخته شده ترکیه روبرو شد.فیلم «فروشنده» نیز در روزهای گذشته در این فستیوال نمایش داده شد. فستیوال فیلم آنتالیا، از قدیمی ترین و معتبرترین فستیوال های فیلم ترکیه است که امسال از تاریخ شانزدهم الی بیست و سوم اکتبر (بیست و پنجم مهر تا دوم آبان ماه) در آنتالیا برگزار شد.

  نمایش کامل
 • وقوع حمله‌ای مسلحانه در آنتالیا

  پایگاه خبری ریشه: ؛ شبکه تلویزیونی پرس تی وی در خبری فوری از زخمی شدن سه نظامی ترکیه در آنتالیا خبر داد.به گزارش این شبکه، امروز یک دستگاه خودروی نظامی ارتش ترکیه نزدیک منطقه آنتالیا هدف حمله قرار گرفت. براثر این حمله، سه نظامی ارتش ترکیه زخمی شدند. 

  نمایش کامل
 • انفجار در آنتالیا

  انفجار در آنتالیا بین الملل > خاورمیانه - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سی ان ان، بر اثر انفجار در پارکینگ اتاق صنایع و بازرگانی در آنتالیای ترکیه، چندین نفر کشته و زخمی شده اند.

  نمایش کامل
 • حمله موشکی به آنتالیا

  پایگاه خبری ریشه: خبرگزاری دوغان ترکیه از شلیک دو موشک به یک فروشگاه شرکت ماهیگیری در استان جنوبی آنتالیا خبر داد.با اینحال واقعه مذکور تلفاتی دربر نداشته است. طبق اخبار منتشر شده این موشکها از منطقه‌ای کوهستانی در بزرگراهی میان آنتالیا و شهر ساحلی کمر شلیک شده‌اند.  این خبرگزاری در ادامه افزود که آمبولانسها و نیروهای ویژه به محل اصابت موشک اعزام شده‌اند. هنوز خبری از تلفات احتمالی این حمله موشکی گزارش نشده است.

  نمایش کامل
 • فوری/ انفجار در آنتالیا ترکیه +عکس

  به گزارش شبکه خبری سی ان ان ترک در خبری فوری اعلام کرد این انفجار در ساعت 8:50 صبح امروز (به وقت محلی) به وقوع پیوسته است.گزارش شده آمبولانس ها در حال عزیمت به محل و انتقال کشته ها و زخمی های احتمالی انفجار هستند. انفجار در محوطه پارکینگ در مقابل ساختمان به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش ها یک حودرو در محل انفجار منهدم شده و چند خودروی دیگر نیز به شدت آسیب دیده اند. احتمال می رود انفجار در اثر خودروی بمبگذاری شده باشد.نخستین تصاویر از محل حادثه

  نمایش کامل
 • استقبال گرم از نخستین توریست‎های روس در آنتالیا +عکس

  همزمان با ورود گردشگران روسی به فرودگاه آنتالیا، مسئولان فرودگاه استقبال گرمی از آنها کردند و از توریست های روسی با دادن شاخه های گل استقبال شد. پس از عادی سازی دوباره روابط روسیه و ترکیه نخستین هواپیمای حامل گردشگران روسی دیروز در فرودگاه شهر آنتالیا ترکیه به زمین نشست.به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری " DHA" ترکیه، یک فروند هواپیمای بویینگ 767 شرکت هواپیمایی "رویال فلایت" جمعه شب با 309 گردشگر روسی در فرودگاه شهر توریستی آنتالیا ترکیه به زمین نشست.روابط ترکیه و روسیه پس از سرنگونی یک فروند جنگنده سوخوی روسی در مرز ترکیه و سوریه در ماه نوامبر سال گذشته، تیره و متشنج شد و دولت روسیه پس از آن، سفر گردشگران روسی به...

  نمایش کامل
 • جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره فیلم آنتالیا به اصغر فرهادی رسید

  به گزارش سینماپرس، این جایزه را وزیر اموزش و پرورش ترکیه در مراسم اختتامیه این فستیوال به اصغر فرهادی اهدا کرد.فرهادی در جریان برگزاری این جشنواره، یک کلاس پیشرفته یک روزه برگزار کرد که با استقبال بسیار زیادی از سوی فیلمسازان جوان و همچنین فیلمسازان شناخته‌شده ترکیه روبرو شد.فیلم «فروشنده» نیز در روزهای گذشته در این جشنواره نمایش داده شد. جشنواره فیلم آنتالیا، از قدیمی‌ترین و معتبرترین فستیوال‌های فیلم ترکیه است که امسال از تاریخ شانزدهم الی بیست و سوم اکتبر (بیست و پنجم مهر تا دوم آبان ماه) در آنتالیا برگزار شد.

  نمایش کامل
 • ارکستر دولتی آنتالیا از علی رهبری تجلیل کرد

  به گزارش ستاره ها؛ مدیریت ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا همزمان با اجرای تازه ترین کنسرت این مجموعه موسیقایی که روز جمعه ۲۴ دی با حضور الکساندر مارکوف نوازنده مطرح موسیقی کلاسیک برگزار شد، از تلاش های علی رهبری رهبر ارکستر آنتالیا قدردانی کرد. طی این مراسم که در تالار اسپندوس آنتالیا میزبان علاقه مندان بود آثاری هم از شوستاکوویچ، چایکوفسکی، سن سانس و ماسنه برای علاقه مندان ارائه شد. این در حالی است که شبکه تلویزیون دولتی کشور ترکیه (تی. آر. تی) هم مسئولیت پخش رسانه ای این کنسرت را به عهده داشت. علی رهبری که سال گذشته رهبری ارکستر سمفونیک تهران در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر را به عهده داشت، بعد از استعفا و کناره گیری خود...

  نمایش کامل
 • حمله موشکی به آنتالیا

  رسانه‌های ترکیه‌ای از شلیک دو موشک به استان ساحلی آنتالیای ترکیه خبر دادند. رسانه‌های ترکیه‌ای از شلیک دو موشک به استان ساحلی آنتالیای ترکیه خبر دادند.  به گزارش تسنیم،  خبرگزاری دوغان ترکیه از شلیک دو موشک به یک فروشگاه شرکت ماهیگیری در استان جنوبی آنتالیا خبر داد. به گزارش این خبرگزاری با اینحال واقعه مذکور تلفاتی دربر نداشته است.  طبق اخبار منتشر شده این موشکها از منطقه‌ای کوهستانی در بزرگراهی میان آنتالیا و شهر ساحلی کمر شلیک شده‌اند.  این خبرگزاری در ادامه افزود که آمبولانسها و نیروهای ویژه به محل اصابت موشک اعزام شده‌اند.

  نمایش کامل