نتایج برای :

دستگیری آدم ربایان مسلح

 • دستگیری آدم ربایان مسلح

  ماموران انتظامی با دستگیری آدم ربایان مسلح گروگان 23 ساله در نقطه صفر مرزی این استان آزاد کردند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران انتظامی با دستگیری آدم ربایان مسلح گروگان 23 ساله در نقطه صفر مرزی این استان آزاد کردند.به گزارش اعتدال به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی روز شنبه با تشریح عملیات رها سازی این گروگان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان زهک واقع در شمال استان عصر روز گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان وقوع یک فقره آدم ربایی قرار گرفتند.وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسیده آدم...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • افشای جزئیات تازه‌ای از پرونده یک آدم ربایی در شیراز

  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد.درخواست میلیاردیچند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در ابتدا یک میلیون دلار میخواهند. پس از آن تلفن قطع شد و با تماس خانواده گروگان با پلیس، هویت جوانی که از مقابل پارک ربوده شده بود، مشخص شد.در شرایطی که خبر این آدمربایی به سرعت منتشر شده بود، تحقیقات تیمهای تخصصی پلیس و نیروهای امنیتی برای آزادی جوان ربوده شده شروع شد.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • iranhadese.ir

   جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند.درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و برای آزادیاش در...

  نمایش کامل
 • سه برادر، طراح گروگانگیری یک میلیاردی در شیراز

  «خبرجنوب» نوشت:  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند. درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و...

  نمایش کامل
 • سه برادر، طراح گروگانگیری یک میلیاردی در شیراز

  «خبرجنوب» نوشت:  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند. درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و...

  نمایش کامل
 • سه برادر، طراح گروگانگیری یک میلیاردی در شیراز

  «خبرجنوب» نوشت:  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند. درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و...

  نمایش کامل
 • سه برادر، طراح گروگانگیری یک میلیاردی در شیراز

  «خبرجنوب» نوشت:  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند. درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و...

  نمایش کامل
 • سه برادر، طراح گروگانگیری یک میلیاردی در شیراز

  «خبرجنوب» نوشت:  جزئیات تازه ای از پرونده یک آدم ربایی که پس از ربودن جوانی در شیراز برای آزادی او یک میلیارد تومان خواستند، فاش شد. این حادثه دو هفته قبل در یکی از خیابانهای شیراز رخ داد. آن زمان پسر ۳۰ ساله با خودروی ام وی ام خود، خانه را ترک کرد اما هنوز مسافت زیادی طی را نکرده بود که یک خودرو جلوی او پیچید. مرد جوان پیاده شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده که در همین هنگام افرادی در حالی که سلاح سرد در دست داشتند از خودرو پیاده شدند و با تهدید، مرد جوان را سوار ماشین خود کرده و به راه افتادند. درخواست میلیاردی چند ساعت از ماجرای آدمربایی گذشته بود که موبایل پدر گروگان به صدا درآمد. تماس گیرنده مردی بود که به تندی حرف میزد. او گفت که پسر وی را ربودهاند و...

  نمایش کامل