نتایج برای :

ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • ثبت 28 هزار تخلف توسط مسافرکش‌های بین‌شهری

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ احمد کرمی اسد درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری توضیح داد: در طول ٤ ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه با 9 درصد و سبقت غیرمجاز با 0.4 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین تخلفات رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری قرار دارند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • برخورد با 28 هزار تخلف رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری

  به گزارش ایلنا، سرهنگ "احمد کرمی اسد" درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری اظهار کرد: " در طول 4 ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در ادامه توضیح داد: "پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه...

  نمایش کامل
 • برخورد با 28 هزار تخلف رانندگان سواری‌های کرایه بین شهری

  به گزارش ایلنا، سرهنگ "احمد کرمی اسد" درباره جزییات تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری اظهار کرد: " در طول 4 ماهه اول امسال، سواری‌های کرایه بین شهری حدود 28 هزار مورد تخلف داشته‌اند که از این تعداد حدود 22 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است. بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در ادامه توضیح داد: "پس از این تخلف، استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 15.5 درصد، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل
 • اگر عشق سرعت هستید این مطلب را بخوانید

  رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: سرعت غیرمجاز، ۲۲ درصد تخلفات سواری‌های کرایه بین شهری را به خود اختصاص داده است. برخورد با ۲۸ هزار راننده متخلف/ سرعت بیشترین تخلف سواری‌های کرایه  سرهنگ احمد کرمی ‌اسد درباره جزئیات تخلفات سواری های کرایه ای بین شهری گفت: در طول چهار ماهه اول سال ۹۵، سواری‌های کرایه بین شهری حدود ۲۸ هزار مورد تخلف داشته اند که از این تعداد، حدود ۲۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که توسط دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به ثبت رسیده و یا توسط گشت نامحسوس پلیس...

  نمایش کامل