نتایج برای :

توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف تیرچه‌های غیراستاندارد در تهران

  به گزارش پارس نیوز، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود : انواع تیرچه از قبیل تیرچه فوندوله ، تیرچه با پاشنه بتنی ، تیرچه با پاشنه سفالی و خرپای خام در 18 واحد تولیدی آقایان مجید کشوری ، ابوالفضل رابط ، محمدعلی هشدار ،  اصغر فخری ، جلال الدین موسوی اقدم ،  غلامرضا شعبانی ، محمد بهاری ، رستم دیداری ، محمد رحیمی ، فاطمه عسگری ، سعید پدرام ، خواجه کلزای ، اصغر تاجیک ، حجت اله احمدی ، خانعلی هدایت ،  محمد سلطانی ، محمد امیری و سعید محمدی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف و از متخلفین به دادگاه شکایت شد.مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه واحدهای تولیدی مذکور در...

  نمایش کامل
 • توقیف ۳ کارگاه تولید تیرچه بلوک در آبادان

  مدیرکل استاندارد استان خوزستان از توقیف ۳ واحد تولیدی تیرچه بلوک که...

  نمایش کامل
 • توقیف بیش از24 هزارمتر سیم و کابل‌ غیراستاندارد در تهران

  مدیرکل استاندارد تهران از توقیف سیم و کابل‌های غیراستاندارد با نام‌های تجارتی سیم و کابل برتر ، نوین البرز ، خراسان – دامغان ، در تهران و در تیرماه خبر داد.مسلم بیات با اشاره بر خطرزا بودن سیم و کابل‌های غیراستاندارد از مصرف‌کنندگان خواست در خرید لوازم الکتریکی دقت کنند. همچنین در این جهت و در جریان جلسات تیرماه کمیته علایم این اداره‌کل ، کارشناسان استاندارد ، پروانه استاندارد چند تولیدکننده وسایل الکتریکی را به دلیل عدم احراز شرایط استاندارد ، ابطال کردند؛ که بدین شرح است : کابل قدرت ، سیم قابل انعطاف...

  نمایش کامل
 • لبنیات و چای غیراستاندارد در تهران توقیف شد

  مدیرکل استاندارد تهران گفت: ماست و دوغ با نام تجارتی عطیه و ماست موسیر با نام تجارتی شیرپرور غیراستاندارد است، از مصرف آن پرهیز کنید.بیات تشریح کرد: همچنین ماست موسیر با نام تجارتی شیرپرور در واحدی در پرند، به علت تولید بدون مجوز استاندارد توقیف شد. وی افزود: در این جریان ، همچنین چای پاکتی و تی بگ با نام‌های تجارتی ابریشم - دوگل - چغوک - مائده - نیزه، بعلت جعل نشان استاندارد و تولید بدون مجوز ، در باقرشهر شناسایی و توقیف شد. میزان

  نمایش کامل
 • پلمب ۶ کارگاه تولید تیرچه‌بلوک غیر استاندارد در شوش

  مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: ۶ واحد تولیدی تیرچه‌بلوک که بدون داشتن پروانه...

  نمایش کامل
 • لبنیات "عطیه" و "شیرپرور" غیراستاندارد است

  مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: ماست و دوغ تولیدی با نام تجارتی «عطیه» و ماست موسیر با نام تجارتی «شیرپرور» به دلیل غیراستاندارد بودن، توقیف و از بازار جمع آوری شدند. مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: ماست و دوغ تولیدی با نام تجارتی «عطیه» و ماست موسیر با نام تجارتی «شیرپرور» به دلیل غیراستاندارد بودن، توقیف و از بازار جمع آوری شدند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل استاندارد تهران، مسلم بیات افزود: بازرسان استاندارد این اداره کل در جریان بازرسی‎ های خود در تیرماه امسال از واحدهای تولید موادغذایی شهرستان شهریار، لبنیات...

  نمایش کامل
 • لبنیات و چای غیراستاندارد در تهران توقیف شد

  بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‎‌های خود از واحدهای تولید مواد غذایی در تیرماه، ماست و دوغ با نام تجارتی عطیه را، به علت تولید بدون مجوز استاندارد و جعل نشان استاندارد، در واحدی در شهریار توقیف کردند. بیات تشریح کرد: همچنین ماست موسیر با نام تجارتی شیرپرور در واحدی در پرند، به علت تولید بدون مجوز استاندارد توقیف شد. وی افزود: در این جریان ، همچنین چای پاکتی و تی بگ با نام‌های تجارتی ابریشم - دوگل - چغوک - مائده - نیزه، بعلت جعل نشان استاندارد و تولید بدون مجوز ، در باقرشهر شناسایی و توقیف شد.22539

  نمایش کامل
 • چای احمد ایرانیان شایان با نام تجارتی احمد دادخواه غیراستاندارد است

  مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: کارشناسان استاندارد...

  نمایش کامل
 • توقیف لبنیات و چای غیراستاندارد در تهران

  به گزارش ستاره ها؛ بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‎‌های خود از واحدهای تولید مواد غذایی در تیرماه، ماست و دوغ با نام تجارتی عطیه را، به علت تولید بدون مجوز استاندارد و جعل نشان استاندارد، در واحدی در شهریار توقیف کردند. بیات تشریح کرد: همچنین ماست موسیر با نام تجارتی شیرپرور در واحدی در پرند، به علت تولید بدون مجوز استاندارد توقیف شد. وی افزود: در این جریان ، همچنین چای پاکتی و تی بگ با نام‌های تجارتی ابریشم - دوگل - چغوک - مائده - نیزه، بعلت جعل نشان استاندارد و تولید بدون مجوز ، در...

  نمایش کامل
 • روزنامه قانون رفع توقیف شد

  روزنامه قانون پس از 123 روز توقیف، امروز با حکم شعبه 6 دادگاه کیفری یک تهران، رفع توقیف شد. روزنامه قانون پس از 123 روز توقیف، امروز با حکم شعبه 6 دادگاه کیفری یک تهران، رفع توقیف شد.  در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: « قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجرای ماده 44 قانون مطبوعات رفع توقیف بعمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است»

  نمایش کامل
 • روزنامه «قانون» رفع توقیف شد

  روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران رفع توقیف شد. روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران رفع توقیف شد. به گزارش اعتدال به نقل از سایت رسمی روزنامه «قانون»، در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: «قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع توقیف به عمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است.»...

  نمایش کامل
 • کشف ۴۰ تن چای غیربهداشتی در گیلان

  مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف و توقیف ۴۰ تن چای غیربهداشتی در یکی از شهرستان‌های گیلان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «رضا قشلاقی»اظهار کرد: 40 تن چای غیربهداشتی در یکی از شهرستان‌های گیلان کشف و توقیف شد. وی افزود: با غیر بهداشتی و غیراستاندارد بودن نتایج اولیه آزمایش نمونه‌های چای تولیدی یک کارخانه در یکی از شهرستان‌های گیلان، دستور ضبط و توقیف کالا از سوی شعبه تعزیرات حکومتی صادر شد. قشلاقی ادامه داد: با اعتراض متصدی کارخانه نسبت به نتیجه آزمایش، نمونه‌گیری مجدد از چای‌های تولیدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به...

  نمایش کامل
 • کشف ۴۰ تن چای غیربهداشتی در گیلان

  مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف و توقیف ۴۰ تن چای غیربهداشتی در یکی از شهرستان‌های گیلان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «رضا قشلاقی»اظهار کرد: 40 تن چای غیربهداشتی در یکی از شهرستان‌های گیلان کشف و توقیف شد. وی افزود: با غیر بهداشتی و غیراستاندارد بودن نتایج اولیه آزمایش نمونه‌های چای تولیدی یک کارخانه در یکی از شهرستان‌های گیلان، دستور ضبط و توقیف کالا از سوی شعبه تعزیرات حکومتی صادر شد. قشلاقی ادامه داد: با اعتراض متصدی کارخانه نسبت به نتیجه آزمایش، نمونه‌گیری مجدد از چای‌های تولیدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به عمل آمد و...

  نمایش کامل
 • اسامی مواد غذایی غیراستاندارد اعلام شد

  به گزارش ستاره ها؛ اداره‌کل استاندارد استان تهران، مسلم بیات در تشریح جزئیات این خبر گفت: بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از واحدهای صنفی و در قالب طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها )، خرما با نام‌های تجارتی زرین بم، مضافتی بم و نگین بم، به علت نداشتن مجوز استاندارد، توقیف کردند. بازرسان استاندارد همچنین در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی در صنعت غذایی، در ماه گذشته، نان جو با نام تجارتی فورنی، فراورده یخی با نام تجارتی نوبهار، دوغ و ماست با نام تجارتی طراوت، پروتئین گیاهی سویا با نام تجارتی پام سوی،  را به علت جعل نشان...

  نمایش کامل
 • روزنامه «قانون» رفع توقیف شد

   روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران، رفع توقیف شد.در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: «قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع توقیف بعمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است» پایگاه خبری قانون با انتشار این خبر عنوان کرد که تاریخ انتشار مجدد روزنامه «قانون» متعاقبا از سوی این رسانه اعلام می‌شود. ایلنا

  نمایش کامل
 • شیرآلات و اجاق گاز ترکیه‌ای غیراستاندارد اعلام شد

  شیرآلات و اجاق گاز وارداتی با نام‌های تجارتی ECA و TUR ساخت کشور ترکیه...

  نمایش کامل
 • روزنامه «قانون» رفع توقیف شد

  روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران رفع توقیف شد. سایت رسمی روزنامه «قانون» نوشت: در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: «قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع توقیف به عمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است.» تاریخ انتشار مجدد روزنامه «قانون» متعاقباً از سوی این رسانه اعلام می‌شود.

  نمایش کامل
 • واکنش پورفتح‌الله به وجود 10 مرکز غیراستاندارد/ اظهارات مدیر کل انتقال خون استان تهران صحت ندارد

  رئیس سازمان انتقال خون اظهارات مدیر کل انتقال خون استان تهران مبنی بر...

  نمایش کامل
 • روزنامه قانون توقیف شد

  روزنامه « قانون» از سوی دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، روزنامه قانون از سوی دادستانی توقیف شد. براساس آنچه در سایت قانون آمده، دلیل توقیف این روزنامه "افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی بوده و در راستای وظايف قوه قضائيه در پيشگيری از وقوع از جرم و در راستاي ماده 114 آئين دادرسي كيفری توقیف شد".

  نمایش کامل