نتایج برای :

بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

 • وزیر اقتصاد بایرن راهی تهران شد

  وزیر اقتصاد بایرن راهی تهران شد بین الملل > دیپلماسی - ایسنا نوشت: معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان در راس هیاتی پنجاه نفره از تجار و فعالان حوزه بانکی ایالت بایرن به ایران سفر کردند. عبدالله نکونام قدیری، سرکنسول  ایران در مونیخ شنبه شب با حضور در سالن پاویون فرودگاه مونیخ با بدرقه خانم ایگنر، معاون نخست‌وزیر و وزیر...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی

   معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود. روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا...

  نمایش کامل
 • جلسه شورای پول و اعتبار درمورد نرخ سود بانکی

  شورای پول و اعتبار امروز با چند دستور کار از جمله بررسی نرخ سود بانکی تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش فارس، آخرین نشست شورای پول و اعتبار دو هفته پیش برگزار شد اما موضوع نرخ سود بانکی در آن مطرح نبود. بر اساس این گزارش،با توجه به کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های گذشته، بی‌نظمی بانک‌ها در اعمال مصوبه شورا و تداوم نرخ شکنی برخی بانک‌ها و موسسات در بازار پول شورای پول و اعتبار فردا تشکیل جلسه داده و درباره نرخ سود بانکی و حواشی آن به بحث و بررسی می‌پردازد. از سوی دیگر با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم احتمال کاهش بیشتر نرخ سود دور از انتظار نیست. نرخ سود سپرده‌های بانکی در آخرین مصوبه شورای پول...

  نمایش کامل
 • معاون جدید طیب نیا کیست؟

  سید حسین میرشجاعیان با حکم وزیر اقتصاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران است و پیش‌تر مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. وی همچنین مسئولیت‌هایی از جمله «مدیر دفتر پایش فضای کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» و «مسئول راهبردی پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد و دارایی» را در کارنامه دارد. ایسنا ایسنا

  نمایش کامل
 • چه کسی معاون طیب‌نیا خواهد شد؟

  شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای آینده حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی معرفی می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای آینده حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی معرفی می‌شود.به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، پس از استعفای محمد فطانت‌فرد از ریاست سازمان بورس و جانشینی شاپور محمدی، معاون پیشین امور اقتصادی وزیر اقتصاد به جای وی، اکنون معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی...

  نمایش کامل
 • دیگر هیچ مدیر بانکی برکنار نمی‌شود

  معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است. معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است.حسین قضاوی - ‌معاون بانک، بیمه وزیر اقتصاد - در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ درباره سرنوشت رئیس بانک تجارت که برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار برخی جزئیات فیش حقوقی منسوب به وی کرده...

  نمایش کامل
 • لاریجانی وزیر اقتصاد آلمان را به حضور نپذیرفت

  رئیس مجلس کشورمان معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان را به حضور نپذیرفت. رئیس مجلس کشورمان معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان را به حضور نپذیرفت.  به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان را که پیش از این بنا بود با وی دیدار داشته باشد را به حضور نپذیرفت.  وزیر اقتصاد آلمان پیش از سفر خود به کشورمان اعلام کرده بود که ما به شرطی روابط خودمان با ایران را از سر می‌گیریم که ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.

  نمایش کامل
 • معاون جدید طیب نیا کیست؟

   به دنبال استعفاء محمد فطانت فرد از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و جانشینی شاپور محمدی معاون پیشین امور اقتصادی طیب نیا، اکنون سید حسین میرشجاعیان با حکم وزیر اقتصاد به سمت معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران است و پیش‌تر مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. وی همچنین مسئولیت‌هایی از جمله «مدیر دفتر پایش فضای کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» و «مسئول راهبردی پروژه...

  نمایش کامل
 • رشد ۶.۷درصدی اقتصادچین در سال ۲۰۱۶/ بی ثباتی اقتصاد جهانی در ۲۰۱۷

  به گزارش رویترز، «زو گوانگیاو» معاون وزیر اقتصاد چین گفت: چین مطمئن است که به رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی در سال ۲۰۱۶ میلادی دست پیدا کرده و در حقیقت، به هدف از پیش تعیین شده خود رسیده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی چین در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی به ۶.۷ درصد افزایش پیدا کرد و مطمئن هستم که چنین رشدی یا بیش از آن، برای سه ماه آخر سال گذشته میلادی برای چین بدست آمده است. معاون وزیر اقتصاد چین تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده خود که ۶.۵ تا ۷ درصد بود، به افزایش بیشتر هزینه های دولت، توجه بیشتر به بازار مسکن و نیز...

  نمایش کامل
 • جهانگیری دیداری با وزیر اقتصاد آلمان نداشته است

  دفتر معاون اول رئیس جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسحاق...

  نمایش کامل
 • معاون صدراعظم آلمان به ایران سفر می‌کند

  سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان از سفر وزیر...

  نمایش کامل
 • عدم دیدار ظریف با وزیر اقتصاد آلمان

  پیش از ظریف نیز ، دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان که قرار بود امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود لغو شد.  دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با معاون صدراعظم آلمان برگزار نشد.به گزارش اعتدال به نقل از تسنیم، دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با معاون صدراعظم آلمان برگزار نشد.همچنین پیش از این، دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان که قرار بود امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود لغو شد.براساس این گزارش زیگمار گابریل معاون...

  نمایش کامل
 • معوقات بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

  اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است، گفت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. حسین قضاوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پارسال رئیس جمهور ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود. معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طول سال گذشته در...

  نمایش کامل
 • معاون وزیر راه و شهرسازی : بازار اجاره متلاطم نیست

  معاون وزیر راه و شهرسازی، بازار اجاره را آرام توصیف کرد و گفت: بخش اجاره امسال همچون دو دهه گذشته روند منظم خود را دنبال می‌کند.حامد مظاهریان در گفت‌وگویی اظهار کرد: بازار اجاره روندی مطابق با سال‌های قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق نمی‌بینیم. طی دو دهه گذشته معمولا در بازار اجاره شوک قیمتی سالیانه ایجاد نشده است و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود. امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن پلکانی است و در بازه‌های زمانی مشخصی دچار رونق و رکود می‌شود اما بازار اجاره معمولا روند منظم‌تری را دنبال می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص...

  نمایش کامل
 • ظریف با وزیر اقتصاد هلند دیدار کرد

  ظریف با وزیر اقتصاد هلند دیدار کرد....

  نمایش کامل
 • معاون وزیر: قیمت مسکن در سال‌های آتی جهش ندارد

  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور پس از برجام بر رونق آرام بخش مسکن و نداشتن جهش قیمت در سال‌های آتی در این حوزه تاکید کرد. خبرگزاری ایسنا: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور پس از برجام بر رونق آرام بخش مسکن و نداشتن جهش قیمت در سال‌های آتی در این حوزه تاکید کرد. حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، گفت: در فاصله سال های ۹۳ و ۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم...

  نمایش کامل