نتایج برای :

«مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • «مدعی» به «افسونگر» تغییر نام داد

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما  در خصوص آخرین وضعیت فیلم خود گفت: در حال حاضر نام فیلم «مدعی» به «افسونگر» تغییر دادیم.وی ادامه داد: برای اکران فیلم نیز با شرکت پخش راه عرفان به نتیجه رسیدیم و تا اواخر پاییز اکران خواهد شد. در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان-اعمال و کردار-رویارویی خویش با خویشتن-یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق-بودن برای زیستن-زیستن برای عشق. در «افسونگر» بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر...

  نمایش کامل
 • نمایش«خاطره‌های خط‌خطی» و «افسونگر ساسانی» در سوئد

  دو مستند ایرانی «خاطره‌های خط‌خطی» و «افسونگر ساسانی»، طی تاریخ ۲۴ مهر ماه در شهر...

  نمایش کامل
 • «نفس» آبیار از چهارشنبه به سینماها می‌آید/ ثبت قرارداد ۳ فیلم

  به گزارش سینماپرس، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز ۱۷ آبان گفت: از صبح چهارشنبه ۲ فیلم سینمایی «نفس» و «فرار از اردو» به ترتیب به سرگروهی سینماهای کورش و آزاد اکران می‌شود.وی افزود: از روز ۲۵ آبان سینماهای فیلم «فروشنده» در تهران مجاز به نمایش این فیلم نخواهند بود و فیلم تعویض می‌شود. سخنگوی شورای صنفی نمایش در ادامه گفت: فیلم‌های سینمایی «خوب بد جلف» در گروه سینمایی زندگی بعداز فیلم «ماه همه گناهکاریم» ثبت شد. فیلم سینمایی «افسونگر» در گروه سینمایی ماندانا بعد از «چهار اصفهانی در بغداد»‌ به ثبت رسید و فیلم‌هایی «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» در گروه کورش بعد از فیلم «نفس» و «تیک‌آف» در گروه ماندانا بعد از فلیم...

  نمایش کامل
 • فیلم «فروشنده» به پایان راه رسید

  به گزارش فرهنگ نیوز، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: فیلم های "نفس" به کارگردانی نرگس آبیار به سرگروهی کوروش و "فرار از اردو" ساخته غلامرضا رمضانی در گروه آزاد از چهارشنبه 19 آبان اکران خواهند شد.وی در خصوص اتمام زمان اکران فیلم "فروشنده" ادامه داد: از تاریخ 25 آبان ماه اکران فیلم "فروشنده" در تهران به پایان خواهد رسید و این فیلم تعویض می شود.فرجی خاطرنشان کرد: قرارداد فیلم‌های سینمایی «خوب بد جلف» در گروه سینمایی زندگی بعداز فیلم «ماه همه گناهکاریم» ثبت شد. همچنین فیلم «افسونگر» در گروه سینمایی ماندانا بعد از «چهار اصفهانی در بغداد»‌ به ثبت رسیده و فیلم‌هایی «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» در گروه کوروش بعد از...

  نمایش کامل
 • عکس های دیدنی افسونگر دونالد ترامپ؛ ملانیا ترامپ

  عکس های دیدنی و رازهایی درباره ملانیا ترامپ همسر افسونگر دونالد ترامپ که همزمان با انتخاب ریاست جمهوری ترامپ همسرش نیز بانوی اول امریکا شد !!!   با پیروزی دونالد ترامپ همسر او “ملانیا ترامپ” بانوی اول آمریکا شد. آشنایی با ملانیا ترامپ – همسر دونالد ترامپ – همچنان یک معما است. همسر 45 سالهٔ میلیاردر 69 ساله آمریکایی در بخشی از مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه حاضر شد؛ بااین‌وجود وی از ارائه اطلاعات خصوصی درباره خود و گذشته‌اش امتناع کرده است. با رییس جمهور شدن ترامپ، ملانیا قادر به دور ماندن از نورافکن شهرت و توجه عوام نخواهد بود.     طی گپ و گفت با ملانیا  و اطرافیانش به 8 خصوصیت وی اشاره شده که در ادامه به آن می‌پردازیم:   او “جکی...

  نمایش کامل
 • فیلم پیمان قاسمخانی به سینماها می‌آید

  ثبت قرارداد چهار فیلم جدید در سینماها و تعیین زمان شروع و پایان اکران فیلم‌های «نفس» و «فروشنده» مصوبات جدید شورای صنفی نمایش هستند. به گزارش بولتن نیوز، سخنگوی شورای صنفی نمایش ـ بیان کرد: فیلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار از چهارشنبه 19 آبان‌ماه به جای فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» در سینماها اکران می‌شود.او گفت: فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی هم در تاریخ 25 آبان‌ماه آخرین روز اکران خود را در سینماهای تهران پشت سر می‌گذارد.وی با اشاره به اینکه فیلم «فرار از اردو» غلامرضا رمضانی از 19 آبان در گروه سینمایی آزاد اکران می‌شود، اضافه کرد: قرارداد  فیلم «خوب ، بد ، جلف» به کارگردانی پیمان قاسمخانی برای نمایش درگروه سینمایی «زندگی» پس از اکران فیلم «ما همه...

  نمایش کامل
 • اکران فیلم پژمان بازغی پس از محرم و صفر

  به گزارش پارس نیوز، حسین تبریزی نویسنده و کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت اکران «افسونگر» گفت: منتظریم تاریخ دقیق اکران این فیلم را به ما بگویند اما فکر می کنم پس از محرم و صفر اکران خواهد شد.«افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی است که بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر شهیدی، نگار فروزنده، داوود شیرعلی، مرجان علوی، شقایق فراهانی، تیرداد کیانی، سیاوش طهمورث، سعید داخ، نعیمه نظام دوست و امیر نوری بازی می‌کنند. در این فیلم آمده: روایت انسان و انسان- اعمال و کردار- رویارویی خویش با خویشتن- یافتن خود از بی‌خودی و گذشتن از ناحق به حق بودن برای زیستن- زیستن برای عشق. پیش از...

  نمایش کامل
 • قرارداد ۶ فیلم سینمایی بسته شد/ پایان اکران «فروشنده»

  غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه شورای صنفی نمایش گفت: «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی کوروش اکران می شود. همچنین فیلم سینمایی «فرار از اردو» از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می شود.وی ادامه داد: قرارداد اکران فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی در گروه زندگی بعد از فیلم «ما همه گناهکاریم» به کارگردانی حامد امرایی ثبت شد. قرارداد فیلم «افسونگر» به کارگردانی حسین تبریزی در گروه سینمایی ماندانا بعد از فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» به کارگردانی سیدمحمدرضا ممتاز ثبت شد. همچنین...

  نمایش کامل
 • اکران «نفس» و «فرار از اردو» از چهارشنبه

  سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: قرارداد چهار فیلم در شورای صنفی نمایش برای گروه‌های زندگی، ماندانا و کورش به ثبت رسید. به گزارش بولتن نیوز، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز 17 آبان گفت: از صبح چهارشنبه 2 فیلم سینمایی «نفس» و «فرار از اردو» به ترتیب به سرگروهی سینماهای کورش و آزاد اکران می‌شود.وی افزود: از روز 25 آبان سینماهای فیلم «فروشنده» در تهران مجاز به نمایش این فیلم نخواهند بود و فیلم تعویض می‌شود.سخنگوی شورای صنفی نمایش در ادامه گفت: فیلم‌های سینمایی «خوب بد جلف» در گروه سینمایی زندگی بعداز فیلم «ماه همه گناهکاریم» ثبت شد. فیلم سینمایی «افسونگر» در گروه سینمایی ماندانا بعد از «چهار اصفهانی در بغداد»‌ به ثبت رسید...

  نمایش کامل
 • اکران فیلم خوب بد جلف

  قرارداد اکران فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی ثبت شد و این فیلم بزودی اکران می شود. به گزارش بولتن نیوز، سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه قرارداد ۶ فیلم بسته شد، تاکید کرد اکران فیلم سینمایی «فروشنده» هفته آینده به پایان می رسد.غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه شورای صنفی نمایش گفت: «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی کوروش اکران می شود. همچنین فیلم سینمایی «فرار از اردو» از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می شود.وی ادامه داد: قرارداد اکران فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم...

  نمایش کامل
 • خواسته پادشاه سابق سعودی از آمریکا درباره ایران

  سفیر اسبق آمریکا در عراق مدعی شده است که پادشاه پیشین عربستان سعودی، تغییر نظام سیاسی ایران را از آمریکا خواستار شده بود. سفیر اسبق آمریکا در عراق مدعی شده است که پادشاه پیشین عربستان سعودی، تغییر نظام سیاسی ایران را از آمریکا خواستار شده بود.به گزارش اعتدال به نقل از روزنامه «جمهوری اسلامی»، زلمای خلیل‌زاد سفیر اسبق آمریکا در عراق و افغانستان در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی که دیروز پخش شد، مدعی شد: در دیداری که با ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان داشتم، او از آمریکا خواست نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد.خلیل‌زاد در این سفر در منصب سفیر آمریکا در عراق حضور داشته است. به گفته وی، ملک عبدالله در این دیدار، ایران را...

  نمایش کامل
 • «زخم باز» را نیمه اول آبان کلید می‌زنم

  به گزارش فرهنگ نیوز،حسین تبریزی کارگردان عرصه سینما و تلویزیون درباره فعالیت های اخیر خود گفت: به تازگی مجوز ساخت یک فیلم برای شبکه نمایش خانگی با عنوان «زخم باز» را به تهیه کنندگی مصطفی علمی فرد دریافت و از چند روز گذشته پیش تولید آن را آغاز کرده و تا ۲۰ روز دیگر شروع به فیلمبرداری آن می کنیم.وی افزود: پیش تولید این اثر ۲۰ روز طول می کشد و ما از نیمه اول آبان ماه ضبط آن را آغاز می کنیم البته با توجه به محتوای قصه در نظر داریم بیشتر از بازیگران تئاتری برای ایفای نقش های «زخم باز» استفاده کنیم.تبریزی با اشاره به داستان «زخم باز» گفت: این فیلم یک قصه اجتماعی و به‌روز دارد که با حال و روزهای زندگی امروزی مطابقت دارد. در واقع «زخم باز» روایت کننده زندگی دختری است که می خواهد بر خلاف جریان...

  نمایش کامل
 • قرارداد ۶ فیلم سینمایی بسته شد | پایان اکران فروشنده

  قرارداد ۶ فیلم سینمایی بسته شد | پایان اکران فروشنده سینما و تلویزیون > سینمای‌ ایران - همشهری آنلاین:سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه قرارداد ۶ فیلم بسته شد، تاکید کرد اکران فیلم سینمایی «فروشنده» هفته آینده به پایان می‌رسد. به گزارش مهر؛ غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه شورای صنفی نمایش گفت: «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی کوروش اکران می شود. همچنین فیلم سینمایی «فرار از اردو» از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می‌شود. وی ادامه داد:...

  نمایش کامل
 • داعش مدعی اشغال بندر سرت شد + عکس

  خبرگزاری اعماق وابسته به گروه تکفیری داعش با انتشار تصاویری مدعی اشغال دوباره بندر سرت توسط عناصر تروریستی این گروه در لیبی شد. به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایرنا، گروه تکفیری داعش در لیبی با انتشار تصاویری مدعی اشغال بندر سرت در این کشور شد. این در حالی است که نیروهای تحت حمایت دولت وحدت ملی لیبی هفته گذشته از بازپس گیری بندر سرت خبر داده بودند.

  نمایش کامل