نتایج برای :

«عاشقانه» با مسعود رايگان

 • «عاشقانه» با مسعود رايگان

  مسعود رايگان به گروه بازيگران «عاشقانه» اضافه شد. به گزارش بولتن نیوز، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدی گلستانه روزهای پايانی پيش توليد خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن ها و عوامل پشت دوربين به زودی مقابل دوربين خواهد رفت.مسعود رايگان ديگر بازيگری است كه بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدی، بهاره كيان افشار، فرزاد فرزين و حسين ياری به اين پروژه پيوسته و قرار است يكی ديگر از نقش های اصلی مجموعه را ايفا كند.«عاشقانه» دو- سه...

  نمایش کامل
 • «عاشقانه» با مسعود رايگان

  مسعود رايگان به گروه بازيگران «عاشقانه» اضافه شد. به گزارش بولتن نیوز، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدی گلستانه روزهای پايانی پيش توليد خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن ها و عوامل پشت دوربين به زودی مقابل دوربين خواهد رفت.مسعود رايگان ديگر بازيگری است كه بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدی، بهاره كيان افشار، فرزاد فرزين و حسين ياری به اين پروژه پيوسته و قرار است يكی ديگر از نقش های اصلی مجموعه را ايفا كند.«عاشقانه» دو- سه...

  نمایش کامل
 • «عاشقانه» با مسعود رايگان

  مسعود رايگان به گروه بازيگران «عاشقانه» اضافه شد. به گزارش بولتن نیوز، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدی گلستانه روزهای پايانی پيش توليد خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن ها و عوامل پشت دوربين به زودی مقابل دوربين خواهد رفت.مسعود رايگان ديگر بازيگری است كه بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدی، بهاره كيان افشار، فرزاد فرزين و حسين ياری به اين پروژه پيوسته و قرار است يكی ديگر از نقش های اصلی مجموعه را ايفا كند.«عاشقانه» دو- سه...

  نمایش کامل
 • «عاشقانه» با مسعود رايگان

  مسعود رايگان به گروه بازيگران «عاشقانه» اضافه شد. به گزارش بولتن نیوز، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدی گلستانه روزهای پايانی پيش توليد خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن ها و عوامل پشت دوربين به زودی مقابل دوربين خواهد رفت.مسعود رايگان ديگر بازيگری است كه بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدی، بهاره كيان افشار، فرزاد فرزين و حسين ياری به اين پروژه پيوسته و قرار است يكی ديگر از نقش های اصلی مجموعه را ايفا كند.«عاشقانه» دو- سه...

  نمایش کامل
 • «عاشقانه» با مسعود رايگان

  مسعود رايگان به گروه بازيگران «عاشقانه» اضافه شد. به گزارش بولتن نیوز، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدی گلستانه روزهای پايانی پيش توليد خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن ها و عوامل پشت دوربين به زودی مقابل دوربين خواهد رفت.مسعود رايگان ديگر بازيگری است كه بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدی، بهاره كيان افشار، فرزاد فرزين و حسين ياری به اين پروژه پيوسته و قرار است يكی ديگر از نقش های اصلی مجموعه را ايفا كند.«عاشقانه» دو- سه...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • مسعود رایگان همبازی گلزار می‌شود

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه‌كنندگي مهدي گلستانه روزهاي پاياني پيش توليد را پشت سر مي‌گذراند و با انتخاب كامل بازيگران، لوكيشن‌ها و عوامل پشت دوربين، به زودي مقابل دوربين خواهد رفت. مسعود رايگان ديگر بازيگري است كه بعد از قطعي شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، هومن سيدي، بهاره كيان‌افشار، فرزاد فرزين و حسين ياري به اين پروژه پيوسته و قرار است يكي ديگر از نقش‌هاي اصلي مجموعه را ايفا كند. «عاشقانه» دو- سه بازيگر اصلي ديگر نيز خواهد داشت كه گروه توليد تا قبل از آغاز فيلمبرداري از ميان چهره‌هاي مطرح سينما آنها...

  نمایش کامل
 • ریحانه «عاشقانه» به پانته‌آ بهرام رسید

  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گروه توليد «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهيه كنندگی مهدي گلستانه با پانته آ بهرام هم به توافق رسيدند تا اين بازيگر در اين سريال ايفاگر نقش ريحانه باشد. با اضافه شدن بهرام به گروه بازيگران، اين مجموعه تنها يك بازيگر زن ديگر خواهد داشت كه در روزهای آتي از ميان چهره هاي مطرح سينما انتخاب می شود. پيش از اين حضور محمدرضا گلزار، ساره بيات، بهاره كيان افشار، حميدرضا پگاه، فرزاد فرزين، عليرضا زمانی نسب، (با حضور) حسين ياری، مسعود رايگان و هومن سيدی، (با معرفي) سارا رسول زاده...

  نمایش کامل
 • حضور بازیگران سرشناس در عاشقانه! + اسامی

   مسعود رایگان به عنوان بازیگر به جمع سایر سوپراستار های حاضر در سریال عاشقانه اضافه شد.  مسعود رایگان در عاشقانه  مسعود رایگان بازیگر دیگری است که بعد از هومن سیدی، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین به پروژه «عاشقانه» اضافه شده است. مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه روزهای پایانی پیش تولید خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب کامل بازیگران، لوکیشن ها و عوامل پشت دوربین به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.مسعود رایگان دیگر بازیگری است که بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره...

  نمایش کامل
 • حضور بازیگران سرشناس در عاشقانه! + اسامی

   مسعود رایگان به عنوان بازیگر به جمع سایر سوپراستار های حاضر در سریال عاشقانه اضافه شد.  مسعود رایگان در عاشقانه  مسعود رایگان بازیگر دیگری است که بعد از هومن سیدی، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین به پروژه «عاشقانه» اضافه شده است. مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه روزهای پایانی پیش تولید خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب کامل بازیگران، لوکیشن ها و عوامل پشت دوربین به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.مسعود رایگان دیگر بازیگری است که بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره...

  نمایش کامل
 • حضور بازیگران سرشناس در عاشقانه! + اسامی

   مسعود رایگان به عنوان بازیگر به جمع سایر سوپراستار های حاضر در سریال عاشقانه اضافه شد.  مسعود رایگان در عاشقانه  مسعود رایگان بازیگر دیگری است که بعد از هومن سیدی، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین به پروژه «عاشقانه» اضافه شده است. مجموعه «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه روزهای پایانی پیش تولید خود را پشت سر می گذراند و با انتخاب کامل بازیگران، لوکیشن ها و عوامل پشت دوربین به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.مسعود رایگان دیگر بازیگری است که بعد از قطعی شدن حضور محمدرضا گلزار، ساره...

  نمایش کامل
 • عکس ها و حرف های عاشقانه و احساسی روز

  عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های عاشقانه - شماره 1 عکس عاشقانه - عاشقانه ها - حرف های عاشقانه - شعر های...

  نمایش کامل