نتایج برای :

«صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • «صداهای خاموش» پاییز اکران می‌شود

  به گزارش پارس نیوز، سهی بانو ذوالقدر در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم «صداهای خاموش» گفت: طبق صحبتی که با جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه‌کننده این فیلم داشتم، قرار شد تا پاییز فیلم را اکران کنیم. منتظر برگشت وی از سفر خارج هستم تا با علم الهدی برای تعیین زمان قطعی در بخش هنر و تجربه وارد مذاکره شویم. گفتنی است؛ در «صداهای خاموش» به کارگردانی سهی بانو ذوالقدر و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، بازیگرانی چون فریبا کوثری، مجید صالحی، بیتا سحرخیز، فلور نظری، عمار تفتی، بهاره افشاری، نیما شاهرخ‌شاهی، نیلوفر خوش خلق، سعید داخ، عباس جمشیدی، سیامک احمدی و با معرفی اشکان...

  نمایش کامل
 • اکران فیلمی با بازی هومن سیدی و ساعد سهیلی در پاییز

  اکران فیلمی با بازی هومن سیدی و ساعد سهیلی در پاییز اکتای براهنی کارگردان فیلم سینمایی «پل خواب» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این اعلام شده بود که این اثر سینمایی پاییز در سینماهای کشور اکران می شود، اما هنوز مشخص نیست که کدام ماه از ماه‌های پاییز فیلم ما روی پرده می‌رود. وی با اشاره به اینکه این فیلم در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده است، تاکید کرد: نسخه اکران عمومی بدون هیچ تغییری آماده نمایش شده است. این کارگردان سینما در پایان با اشاره به جدیدترین پروژه سینمایی خود بیان...

  نمایش کامل
 • خواب آرام نوزاد، چگونه؟

  او را به حمام آب گرم ببریددمای بدن شما به طور طبیعی در شب، پایین می‌آید. بنابراین حمام کردن کودک با آب گرم قبل از خواب، دمای بدن او را افزایش خواهد داد و او را آرام خواهد کرد.ماساژ دهیدماساژ دادن کودکتان با روغن‌های طبیعی به خواب او کمک می‌کند. اگر این کار را هر شب انجام دهید، برای او عادت می‌شود.اتاق را ساکت کنیدیک اتاق ساکت، کودک را پس از یک روز پر مشغله، آرام می‌کند.از صداهای سفید (نویز سفید) استفاده کنیداگر نمی‌توانید اتاق را کاملا ساکت کنید، از صداهای سفید یا صداهای آرام بخش کمک بگیرید تا از ورود صداهای بیرون از اتاق جلوگیری کند. صداهای سفید به دلیل این که شبیه به صداهای داخل رحم مادر است، به کودک آرامش و خواب او را تا 1 یا 2 ساعت افزایش می‌دهد.دیوارهای اتاق را آبی...

  نمایش کامل
 • یکه تازی قاتل خاموش در پاییز زمستانی قزوین

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین , معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین مهمترین علت این حوادث را عدم رعایت اصول ایمنی در مسیر خروجی دودکش ها ، مسدود بودن مسیر لوله های بخاری و استفاده از تجهیزات گرمایشی غیراستاندارد اعلام کرد. قدیر موسی خانی از شهروندان خواست درصورت رخ دادن حادثه با دستگاه های امدادی اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی ۱۲۵ تمام بگیرند. از ابتدای امسال تا کنون ۱۳ نفر براثر گاز گرفتگی دراستان جان باختند. ۰۰:۲۶۰۱:۱۹

  نمایش کامل
 • فیلم مذهبی اسپیلبرگ پاییز ۲۰۱۷ اکران خواهد شد

  فیلم سینمایی «ربودن ادگارو موراتا» آخرین ساخته اسپیلبرگ پاییز ۲۰۱۷...

  نمایش کامل
 • مالاریا در جشنواره ونیز پذیرفته شد | اکران در پاییز

  مالاریا در جشنواره ونیز پذیرفته شد | اکران در پاییز سینما و تلویزیون > سینمای‌ ایران - همشهری آنلاین:فیلم سینمایی مالاریا به کارگردانی پرویز شهبازی به بخش رسمی جشنواره ونیز راه یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، مالاریا به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش رسمی فستیوال ونيز (افق‌ها) با دیگر فیلم‌ها از کشورهای مختلف جهان رقابت خواهد کرد. این اولین حضور بین المللی «مالاریا» است که قرار است اوایل فصل پاییز اکران عمومی اش در ایران آغاز شود. هفتاد و سومین دوره جشنواره بین المللی ونیز که جزو سه فستیوال معتبر دنیاست به ریاست سم مندس از ٣١ اگوست تا ١٠...

  نمایش کامل
 • نگرانی برای اکران پاییزی سینماها

  به گزارش فرهنگ نیوز،سعید خانی با اشاره به وضعیت اکران در شش ماهه‌ی اول امسال در تحلیل خود از وضع گیشه در تابستان با بیان اینکه «تابستان خوبی بود اما پاییز نگران‌کننده است»، اظهار کرد: در تابستان با توجه به تنوع فیلم‌ها و تبلیغاتی که وجود داشت، بیشتر فیلم‌ها حتی در ماه رمضان فروش موفقی داشتند.او درباره‌ی علت این موفقیت نیز توضیح داد: از اول سال تبلیغات ماهواره‌ای و اطلاع‌رسانی‌ای که انجام شد، مؤثر بود. سال‌هاست داد می‌زنیم که محصول فرهنگی به اطلاع‌رسانی نیاز دارد، همه‌جای ایران که تهران نیست، شهرستانی‌ها با همان تبلیغات از فیلم‌های روی پرده آگاه شدند. متأسفانه وقتی تلویزیون همکاری نمی‌کند، مردم از طریق ماهواره از وجود فیلم‌ها آگاه می‌شوند. اساساً فیلم‌ها...

  نمایش کامل
 • زیبایی پاییز در قاب تصویر

  پاییز فصل بی نظیری برای عکاسی است ، فرقی نمی کند شما یک عکاس حرفه باشید یا یک عکاس آماتور . دیدن این عکس ها شما را ترعیب می کند تا دوربین خود را برداشته و چند عکس زیبا از روزهای باقی مانده از پاییز داشته باشید

  نمایش کامل
 • «قاتل اهلی» در حوالی برج میلاد جلوی دوربین رفت/ احتمال اکران در پاییز

  به گزارش سینماپرس، فیلمبرداری فیلم سینمایی«قاتل اهلی» تازه ترین اثر مسعود کیمیایی صبح امروز با یک روز تاخیر به علت فوت مرحوم عباس کیارستمی در تهران کلید خورد.در اولین سکانس این فیلم مسعود کیمیایی جلوی دوربین آمد و چند جمله‌ای در رابطه با مرحوم عباس کیارستمی سخن گفت؛ سپس پرویز پرستویی که در این فیلم نقش «حاج سروش» را ایفا می‌کند جلوی دوربین رفت تا اولین سکانس این فیلم به طور رسمی کلید بخورد. این فیلم در تهران، حوالی برج میلاد در حال تصویربرداری است. «قاتل اهلی»  احتمالاً به جشنواره فیلم فجر نمی‌رود و قرار است،  پاییز اکران شود. «قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی منصور لشگری قوچانی داستان زندگی جوانی را روایت می کند که تمام راه های...

  نمایش کامل
 • زارا : کفش های پاییزی زارا برای خانم های باسلیقه و شیک پوش

  زارا Zara یکی از برندهای معتبر پوشاک و زیورآلات از کشور اسپانیا است. به همین بهانه کفش های زنانه برند زارا که برای پاییز 2016 طراحی شده است را گردآوری کرده ایم. کلکسیون کفش زنانه زارا برای پاییز 2016 زارا،  Zara یک برند اسپانیایی پوشاک و زیورآلات است و کار خود را از شهر ارتشیو در گالیسیا آغاز کرد. زارا ناو سرفرماندهی گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایندیتکس محسوب می‌شود. کمپانی ایندیتکس یک مجموعه بزرگ نساجی و طراحی اسپانیایی و بزرگترین گروه مد جهان است، که به غیر از زارا، مالک برندهای دیگری، مانند ماسیمو دوتی، پول اند بر، اویشو، اوترکه، استرادیواریوس و برشکا نیز می‌باشد.این شرکت در سال ۱۹۷۵ توسط روزالیا مرا گوینتیا و آمانسیو اورتگا تاسیس شده...

  نمایش کامل
 • پاییز را به خانه بیاورید + تصاویر

  با استفاده از عناصر طبیعی موجود در فصل پاییزی دکوراسیونی شیک و...

  نمایش کامل
 • زیباترین پاییز جهان در یکی از شهرهای میشیگان آمریکا +تصاویر

  زیباترین پاییز جهان در یکی از شهرهای میشیگان آمریکا +تصاویر -آکاپاییزمیشیگان امریکا,تصاویر پاییز دیدنی جهان,زیباترین پاییز جهان,عکس طبیعت پاییز,عکس های فصل پاییز,خارج از مرزآکاایران: زیباترین پاییز جهان در یکی از شهرهای میشیگان آمریکا +تصاویر

  نمایش کامل